Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija skatina filosofijos mokymą mokyklose ir universitetuose. Rūpinasi įvairių filosofijos mokymo metodų platinimu, naujų idėjų kaupimu, padeda rengti ir aptarti mokymo metodines priemones. Organizuoja diskusijas, susitikimus, seminarus, filosofijos olimpiadas ir kitokius renginius. Patariamuoju balsu recenzuoja filosofijos vadovėlius mokykloms, skatina dėstymo programų bei vadovėlių kūrybos procesą. Atstovauja narių profesinius interesus.