VISA NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE KIEKVIENŲ METŲ FILOSOFIJOS OLIMPIADŲ UŽDUOTIS SKELBIAMA  "LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO" INTERNETINIAME PUSLAPYJE, SKILTYJE "OLIMPIADOS"


Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada vyksta dviem turais.  

I olimpiados turas vyksta neakivaizdiniu būdu. Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos parengtas užduotis ir informaciją apie olimpiadą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams. Švietimo padalinio specialistas, kuruojantis filosofijos mokymą, pasirūpina, kad informacija pasiektų mokyklas, o mokinių atliktos užduotys būtų iki nurodyto termino  išsiųstos el. paštu [email protected]

II olimpiados turas vyksta kovo mėnesio pradžioje Vilniaus universitete. Jame rašoma filosofinė esė. 
Olimpiados užduotys pritaikytos 9–12 klasių mokiniams. Informacija dėl užduočių atlikimo teikiama el. paštu [email protected]

Mokiniai, atvykę į II turą, aprūpinami nakvyne ir maistu. Mokinių kelionės ir mokytojų komandiruotės išlaidas apmoka savivaldybių švietimo skyriai.

Olimpiados sąlygos